Ceny naszych usług są ustalane indywidualnie, uzależnione są od ilości pracy, stopnia skomplikowania prowadzonych spraw, Państwa wymagań. Czynnikami wymiernymi mającymi wpływ na cenę są m.in.:

  • rodzaj i forma prowadzonej działalności gospodarczej,
  • forma opodatkowania,
  • liczba dokumentów księgowych,
  • wielkość zatrudnienia,
  • miejsce świadczenia usługi,
  • usługi dodatkowe.

Proponujemy Państwu negocjację cen, pozwalającą w sposób elastyczny dostosować cenę wykonywanej przez nas usługi do zmieniających się warunków rynkowych - np. sezonowość sprzedaży.
Pomocną dłoń wyciągamy do osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.


Za świadczone usługi pobieramy wynagrodzenie netto w wysokości:

ryczałt od 120 zł/m-c
podatkowa księga przychodów i rozchodów od 150 zł/m-c
księgi handlowe od 500 zł/m-c
obsługa kadrowo-płacowa, ZUS jednego pracownika od 40 zł/m-c
sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych od 500 zł nie mniej niż miesięczna opłata
nadzór głównego księgowego i sporządzanie deklaracji cena negocjowana